TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI – NĂNG LỰC CỐT LÕI

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI – NĂNG LỰC CỐT LỖI

1. Tầm nhìn: trở thành Công ty in số 1 Đông Nam Á cho các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới bằng:

– Sự chính trực, trách nhiệm.
– Cải tiến đảm bảo chất lượng cao.
– Đúng tiêu chuẩn VF.

2. Sứ mệnh: mang lại

– Sự yên tâm cho khách hàng.
– Sức khoẻ, hạnh phúc cho nhân viên.
– Phát triển cộng đồng.

3. Giá trị cốt lõi:

– Chính trực
– Trách nhiệm.
– Cải tiến.

4. Năng lực cốt lõi:

– Hàng chất lượng cao.
– Đáp ứng số lượng lớn.
– Đạt tiêu chuẩn quốc tế VF.