SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Các dây chuyền hiện đại của nhà máy:

Sơ đồ nhà máy

SƠ ĐỒ NHÀ MÁY

08 dây chuyền oval in tự động
03 dây chuyền in Robot tự động
03 dây chuyền in tròn bán tự động
19 dây chuyền in bàn thủ công

Dây chuyền in Robot tự động

Dây chuyền in tròn bán tự động

Dây chuyền oval in tự động

Dây chuyền in bàn thủ công

ĐĂNG KÝ EMAIL

Đăng ký email để luôn nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi (giá cả, sản phẩm mới)