Painting of Vietnam’s Economy in 2023 and Forecast for 2024

  • thaonguyen
  • Chuyên khoa Nội tiết
  • Cập nhật: 3 Jun, 2024

Vietnam’s economic outlook in 2024 shows signs that it will be better than 2023. In the final months of 2023, Vietnam’s socio-economic indicators mostly have positive fluctuations, the macroeconomy is maintained stable. Vietnam’s economy in 2024 is forecast to have many bright spots. Illustrative photo: Internet. Summary: Vietnam’s economy in 2023 has faced many difficulties

thaonguyen

Kinh tế việt nam 2024 có nhiều điểm sáng
Tốc độ tăng GDP các năm của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2023 (%)
Tăng trưởng GDP và giá trị tăng thêm các khu vực theo quý năm 2023 (%)
Tăng / giảm CPI bình quân 2023 so với năm trước
Kinh ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại giai đoạn 2019 - 2023 (tỷ USD)
Thị trường xuất, nhập khău hàng hóa chủ yếu 2023
Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành các năm 2019 - 2023 (nghìn tỷ đồng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline: +84 336 470 664
Chat Zalo
Gọi điện ngay